Monday, April 4, 2011

entaH kenaPa hatI ini...

salaM dan seLamat teNgah aRi...menaIp di jam 12.04 tengaH ari ,, saMbil peruT tidak beraPa nak laPar tetaPi tetaP menunggU waKTu unTUk kelUar LuncH bersama KawaN-kawaN....eNtah susaH,,, sUkar untuK aKU terjemaH kan dengan kaTa2 aPa yaNG aKU rase Kan dalaM hati ini....JUjur + IKhlas aKU keliru,, haTi berceLaru,, jiwa TIdak meneNTu...Ohh Tuhan baNTu la haMbaMU ini...banYak benda BermaIN dalaM benaK fikiraNku, sehaRusnya aKU bersedia Untuk masUK kelas Pertama semester Baru haRi iNI...melihaT keleTah remaJa belasaN tahUn daN awaL Puluhan taHUn memBuatkan sedIkit masaLah yanG bermaIn di lamaN fikiraN ini seakan terUbat...terIma kasIh sTuden2 ku...

entaH banyak Yang aKU fikirkaN...seHingga aKu tidaK bersedia MenghadaPi harI2 yanG aKU laLui....MOga aKU tabaH mengahadapI harI mendataNg...Ya AllaH sekalI lagi aKU mohOn keKuataN daRi MU...yaNG paLIng berat , PalIng besaR, PaLing meNGganGGu peMIKiran ku ini aDalaH masaLah aTI... MungKIn juga Cinta....MUngKIn seKadaR suka2 enTah la.....

di kaLa aKU mula memBUka sediKIt RuanG dalam PInTU haTiku UntuK lelaKI...sekaLI laGI aKU rasa diperMainkan, rasa dIperBodOHkan...eNtah la mungkIn Dia Tahu yanG terbaIk UntuK umaTNya...ketIka hadir 2-3 cInta di PinggiraN haTi kU, aKU dengan penUH harapan meNInggalkan yang laIn dan Memilihnya,, adaKah die Punya PereMPuan Yang leBIh caNTik., MaNIs,, lebIH memaHaminYa,, Lebih Kaya,, leBIH sOpan...leBIH HOt daN lebIh mataNG , lebIh rOmantik dan leBIh seGalanya dari aKU...adaKah??...adakaH itu dImanakaN JOdoH...adaKah perpisahan Ini di Namakan tiada JOdOh...adaKah die REla perhUbungan Yang diBIna OleH die senDiri pada awaLnya di BiarkaN beGItu sahaja,,, adaKah aKU Yang JahIL tentanG erTi kasIH daN saYang,,, adaKah die PUNya kekasIh laIN atau MUngKIn dier telaH kemBali kePada kekasIH lamaNya,,, adaKah aKU punca seGalanYa,, adakah aKU punca KeKusutan.......bercaNak2 persOalan dalaM mindaKU...banYak aNdaI aKU dpaT menaNgis,, aNdaI die dapaT mendengaR betaPa aKU sudaH mula Percaya kePada perHUbungan ini,, aNdaI die taHU aKU sedIH sekaRang ini....aNdaI die tidaK mulaKan perHUbungan Ini,, daN andaI aKU leBIh kentaL sedikiT meNOlakNya daHUlu....pasTi aKU leBIh baHgie sekaRang ini...taPI aKU redha pada keTenTuanya...

aKU punya keLuarga,, Punya kawaN2 ,, Punya RamaI temaN yaNG menyaYangi akU...aKU punya PencipTa,, aKU taHU aKU perlU redha,,, BOhong jika aKU mengatakan aKU redha sepenuh aTi tanpa ada seKumit kekesaLan dihaTi.... aKu cuba meneRima takdir ini denGan sePenuh aTi,,, walauPun ia amaT beraT ku lakukaN...aKU cuba UntuK percaya JOdOH daN takdiR tuhan....entaH la ....=(

No comments: